Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Примери за успешно сътрудничество

Как може да ми помогне Google Търсене на книги?

Google Търсене на книги ви помага да осигурите по-голяма популярност на своите книги и да достигнете до потребители в целия свят. Прочетете как тези автори и издатели на книги използват Google Търсене на книги, за да направят своите книги и бизнеса си по-успешни.

Примери за успех на автори

Авторът Ричард Лаури придоби популярност и по-големи продажби

След като пише първата си книга в продължение на 12 години, Ричард Лаури с удоволствие научава, че неговият издател тип „публикуване по поръчка“ популяризира книгите си чрез Google Търсене на книги. Благодарение на популярността, която тази книга придобива, Лаури получава договори за още две и е доволен от факта, че неговите нови издатели също са партньори на Google Търсене на книги.

Прочетете повече...

Примери за успех на книгоиздатели

Цел: Популяризиране на книгите
Аркадия

Аркадия Пъблишинг (Arcadia Publishing) намери нови клиенти за няколко хиляди заглавия

Като издател на книги с местна и регионална историческа насоченост в САЩ, Аркадия има стотици целеви пазари, като нейните читатели може и да не живеят в областта, за която съответната книга е написана. Google Търсене на книги разшири обхвата на Аркадия с нови потенциални клиенти, независимо от това къде се намират те. Прочетете повече...

Кросуей

Кросуей Букс (Crossway Books) спечели значителна популярност за целия си каталог

Чрез Google Търсене на книги, Кросуей увеличи популярността на каталога си с над 400 заглавия, а читателите научиха за повече заглавия, които представляват интерес за тях. Прочетете повече...

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност