Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
• За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Информация за издатели и автори

Намерете нови читатели за своите книги с помощта на Google Търсене на книги
Ние уважаваме огромните творчески усилия, които сте вложили в своите книги. Ето защо искаме да направим така, че хората да ги откриват възможно най-лесно.

Партньорска програма на Google Книги 
Направете пробна обиколка на Партньорската програма и научете как можете да популяризирате вашите книги безплатно.

Примери за успешно сътрудничество
Вижте как автори и издатели използват Google Търсене на книги, за да направят книгите и бизнеса си по-успешни.

Ресурси за издатели и автори
Най-добри практики и инструменти при използването на Google за популяризиране на вашите книги

Влезте в своя профил на партньор

Кой предоставя книгите?
Понастоящем ние свързваме читатели и книги по два начина: Партньорската програма и проект „Библиотека“.


©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност