Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
• Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Партньорски библиотеки

Баварска държавна библиотека

„С това изявление днес ние отваряме нашата библиотека към света и в името на истинското предназначение на библиотеките - да служат за място на откриване на книги и познание – правим решителна крачка напред в цифровата епоха. Целта на това вълнуващо предприятие е да помогнем на читателите навсякъде по света да открият и да се възползват онлайн от богатата литературна традиция на Германия - когато и където искат.“

-Д-р Ролф Грибел, Генерален директор на Баварската държавна библиотека

Научете повече за участието на Баварската държавна библиотека в проекта [на немски език].

Колумбийски университет

„Нашето участие в проект „Библиотека“ на Google Търсене на книги ще допринесе значително за увеличаването на броя на разнообразните цифрови ресурси, които библиотеките вече предлагат“, казва Джеймс Нийл, Заместник-ректор по информационните услуги и библиотекар на Колумбийския университет. „Това ще даде възможност на библиотеките да направят достъпни за учени и изследователи от целия свят още по-голяма част от своите архивни и специализирани сбирки по начин, който напълно ще промени естеството на академичната работа.“

-Джеймс Нийл, библиотекар и Заместник-ректор по информационните услуги на Колумбийския университет

Научете повече за участието на Колумбийския университет в проекта.

Комитет за институционално сътрудничество (CIC)

„Партньорството с Google е едно от най-амбициозните начинания в историята на CIC и подготвя сцената за забележителна трансформация в библиотечните услуги и достъпа до информация. Ние даваме достъп до тези ресурси с идеята те да представляват както общ фонд, споделян между различни университети, така и по-широкодостъпно обществено благо. “

-Барбара Макфадън Алън, Директор на Комитета за институционално сътрудничество (CIC)

Научете повече за участието на Комитета за институционално сътрудничество в проекта.

Библиотека на университета Корнел

Изследователските библиотеки днес са важни партньори в академичната общност благодарение на подкрепата, която предоставят в областта на изследванията, обучението и образованието. Те също така служат в полза на обществото, като предоставят достъп до творбите на най-великите световни умове. Като значима изследователска библиотека, Библиотеката на Университета Корнел има удоволствието да се присъедини към сродните на нея институции в това партньорство с Google. Резултатът от това сътрудничество е значително намаляване на времето и усилията, свързани с предоставянето на пълнотекстови академични ресурси онлайн.“

-Ан Р. Кени, и.д. библиотекар, Библиотека на Университета Корнел

Научете повече за участието на библиотеката на Университета Корнел в проекта.

Харвардски университет

Новият век разкрива значими нови възможности както пред библиотеките, включително Харвардската, така и пред хората, които ги използват. Сътрудничеството между големите изследователски библиотеки и Google ще обуслови пораждането на важно обществено благо, което ще бъде в полза на студенти, преподаватели, учени и читатели навсякъде по света. Проектът впряга мощта на интернет, за да даде възможност на потребителите да намерят книгите, които представляват интерес за тях, с невъобразими доскоро точност и бързина. След това потребителите са насочвани да търсят съответните заглавия в местните за тях библиотеки или да ги закупят от издатели и книгопродавци. Що се отнася до книгите, които са обществено достояние, достъпът до тях ще стане още по широк.“

– Сидни Верба, Директор на библиотеката на Харвардския университет

Научете повече за участието на Харвардския университет в проекта.

Библиотека на Университета в Гент

С трепет отваряме нашите книги и нашата библиотека за света чрез този проект. Това е вълнуващо начинание, което ще помогне на читателите, без значение къде се намират те, да открият и да разполагат с достъп до част от богатата белгийска и европейска литературна традиция и култура. В допълнение, предстои ни да започнем многогодишен проект за обновяване на сградата на библиотеката и докато вратите на нашата библиотека са затворени, нейните книги ще останат отворени за студентите и учените, благодарение на Google Търсене на книги.“

– Силвия Ван Петегем, Главен библиотекар, Библиотека на Университета в Гент

Научете повече за участието на библиотеката на Университета в Гент в проекта [на нидерландски език]

Библиотека на Университета в Кейо

Проектът на Google ни дава възможност да отворим сбирките си за целия свят, така че нашите книги да допринесат за изследванията и образованието в световен мащаб. Нашият университет е основан през 1858 г. от Юкичи Фукузава, който е бил добре известен с отдадеността си на каузата за разпространяване на знания и масова осведоменост в модерна Япония. Това прави библиотеката на Кейо идеалният кандидат да бъде първата японска библиотека-участник в Google Търсене на книги.“

- Професор С. Суджияма, Директор, Библиотека на Университета в Кейо

Научете повече за участието на библиотеката на Университета в Кейо в проекта [на японски език].

Национална библиотека на Каталония

До неотдавна, само тези, които можеха да посетят нашата библиотека, имаха възможност да посетят и нашите книги. Сега всеки, който се интересува от огромния брой заглавия, които нашата библиотека приютява, ще може да ги намери и да разполага с достъп до тях онлайн или може да ги открие случайно чрез обикновено търсене в индекса на Google Търсене на книги. Това е огромна крачка напред, която предоставя на читателите от цял свят възможност да открият и да се докоснат до богатата традиция на каталонската, кастилската и латиноамериканската литература.“

– Долорс Ламарка, Директор на Националната библиотека на Барселона

Научете повече за участието на Националната библиотека на Каталония в проекта [на каталонски език]

Нюйоркска обществена библиотека

Изследователските библиотеки на Нюйоркската обществена библиотека бяха впечатлени от сходството на мисията на Google с тяхната собствена мисия. Ние възприемаме проекта за цифровизиране като повратен момент в достъпа до информация и желанието ни бе не само да се поучим от него, но и да го повлияем. В момента нашето участие е по-скоро скромно с ограничен брой томове в отлично състояние и на подбрани езици, като всички те са обществено достояние. След подходяща оценка на това ограничено по размерите си участие, ние очакваме да постигнем едно по-обхватно сътрудничество в бъдеще.“

– Дейвид Фериеро, Андрю У. Мелън, Директор и Изпълнителен директор на Изследователските библиотеки, Нюйоркска обществена библиотека

Научете повече за участието на Нюйоркската обществена библиотека в проекта.

Оксфордски университет

Мисията на Бодлианската библиотека, още от нейното създаване през 1602 г., е въплъщение на виждането на Сър Томас Бодли за библиотека, служеща на световната „Република на познанието“, като библиотечните сбирки са отворени за всеки, който има нужда да ги използва. До ден днешен повече от 60% от читателите, които използват и работят в Бодлианската библиотека, нямат пряка връзка с Оксфордския университет. Проект „Библиотека“ на Google в Оксфорд свидетелства за нашата отдаденост на това да осигуряваме и улесняваме достъпа до съдържанието на нашата библиотека за академичната общност и хората извън нея. Инициативата ще пренесе виждането на Сър Томас Бодли и духа на Бодлианската библиотека в цифровата ера, осигурявайки на читатели от целия свят достъп до сбирките на библиотеката чрез световната мрежа.“

– Роналд Милн, и.д. директор на библиотеката на Оксфордския университет и Бодлианската библиотека

Научете повече за участието на Оксфордския университет в проекта.

Принстънски университет

Поколения библиотекари в Принстън са се посветили на изграждането на забележителна сбирка от книги в хиляди сфери на познанието и на десетки езици. Онлайн достъпът до тази част от сбирката, която не е обект на авторско право, ще помогне на студентите и преподавателите в Принстън да извършват своята изследователска дейност, а партньорството с Google ни дава възможност да споделяме нашата сбирка с изследователи от целия свят - стъпка, която е в духа на неофициалното мото на Принстънския университет - в служба на нацията и в служба на всички нации.“

– Керън Трейнър, библиотекар, Принстънски университет

Научете повече за участието на библиотеката на Принстънския университет в проекта.

Станфордски университет

От години в Станфорд се извършва цифровизация на текстове с цел да станат по-достъпни и в тях да може да се търси, но при книгите, за разлика от периодичните издания, тези усилия бяха рязко ограничени по технически и финансови причини. Споразумението с Google катапултира реално постиганите от нас резултати в цифровизацията от силно ограничен обхват до индустриален мащаб. Чрез тази и подобни програми Станфорд възнамерява да популяризира познанието и да стимулира новаторството.“

Майкъл А. Келър, библиотекар на университета

Научете повече за участието на Станфордския университет в проекта.

Калифорнийски университет

Като отключваме богатството от информация, поддържано в нашите библиотеки, и го обединяваме с последните технологии за търсене, ние в Калифорнийския университет продължаваме своята работа по използването на технологиите и библиотечните ни сбирки в подкрепа на проучванията, обучението, грижата за пациентите и културното ни наследство. В този нов свят хората ще могат да свързват информация и идеи, които до скоро бяха недостъпни, като така се ускоряват новаторските процеси във всички сфери на живота - научна, икономическа и гражданска, и се подобрява функционирането и използването на библиотеките.

Със създаването на цифрови копия на фондовете на нашата библиотека, ние също така осигуряваме защита за хилядите автори, издатели и читатели срещу огромна загуба, причинена например от природно бедствие. Всеки, който се съмнява в огромните щети, които такова бедствие може да причини на нашата културна памет, може да си припомни опустошението, което нанесе ураганът Катрина върху библиотеките в щатите от Мексиканския залив.

За нас като институция, изградила тези наистина големи сбирки за общественото благо и с доверието на обществото, влизането в партньорство с Google беше правилната стъпка.“

– Даниел Грийнстийн, Заместник-ректор по научната информация и библиотекар на университета

Научете повече за участието на Калифорнийския университет в проекта.

Университет „Комплутенсе“, Мадрид

Книги, които са обществено достояние, доскоро можеха да бъдат използвани само от хората, които имат достъп до библиотеката на Университета „Комплутенсе“ в Мадрид или необходимите средства, за да дойдат дотук, но вече ще бъдат достъпни за всеки, който има интернет връзка, където и да се намира по света. Ние съвсем буквално отваряме нашата библиотека към света. Възможностите за образование са наистина впечатляващи и за нас е удоволствие да работим с Google по този проект.“

– Карлос Берсоса, ректор

Научете повече за участието на Университета „Комплутенсе“ в Мадрид в проекта [на испански език].

Библиотека на Университета на Лозана

„Книги, които са обществено достояние, доскоро можеха да бъдат използвани само от хората, които имат достъп до библиотеката на Университета на Лозана, но вече ще бъдат достъпни за всеки, който има интернет връзка, където и да се намира. Ние съвсем буквално отваряме нашата библиотека към света. Възможностите за образование са наистина впечатляващи и за нас е удоволствие да работим с Google по този проект.“

-Юбер А. Вияр, Директор на Кантонската и Университетската библиотека на Лозана.

Научете повече за участието на библиотеката на Университета на Лозана в проекта [на френски език].

Мичигански университет

Проектът с Google е в духа на нашата мисия като значим обществен университет да стимулираме напредъка на познанието - в университета и извън него. Чрез участието си в това партньорство, което дава възможност за търсене с Google във фондовете на нашата библиотека, Мичиганският университет играе ролята на посредник в инициатива, която значително увеличава достъпа до информация в обществото. Мичиганският университет приветства този проект като средство, което прави информацията все по-широкодостъпна и полезна. Още повече, библиотеката на Мичиганския университет влезе в това новаторско партньорство поради няколко много убедителни причини:

  • Ние вярваме, че освен предоставянето на свободен достъп до сбирките на нашата библиотека, това начинание ще ни помогне да се развиваме и преоткриваме, позволявайки ни да изградим и предложим значими библиотечни услуги в новото хилядолетие.
  • Така ще създадем нови начини, чрез които потребителите да търсят и да се докоснат до съдържанието на нашата библиотека и ще отворим сбирките си за нашите читатели и читателите по света.
  • Въпреки че от дълги години извършваме мащабно преобразуване на материалите от сбирката на нашата библиотека с цел да ги съхраним и се превърнахме в лидер в цифровото съхранение сред изследователските библиотеки, ние осъзнаваме, че преобразуване от такъв мащаб може да бъде осъществено успешно само чрез подобни партньорства. Нашата програма е стабилна и ние успяваме да цифровизираме приблизително 5000 тома на година и все пак, с това темпо, ще са ни нужни хиляда години, за да успеем да обработим цялата си колекция.“

Джон П. Уилкин, Младши библиотекар на университета

Научете повече за участието на Мичиганския университет в проекта.

Тексаски университет в Остин

Университетските библиотеки в нашето общество изпълняват изключително важната мисия да събират и предоставят достъп до информация, обхващаща цялото човешко познание. Също така, нашите библиотеки са отговорни за ефективното опазване на това познание и осигуряването на достъп до него в продължение на значителни периоди от време. Ние, в Тексаския университет в Остин, сме дълбоко отдадени на всяка от тези цели и вярваме, че участието ни в това начинание ще ни даде възможност да ги постигаме и в бъдеще.“

Фред Хийт, заместник-ректор и библиотечен директор

Научете повече за участието на Тексаския университет в Остин в проекта.

Вирджински университет

Библиотеката на Вирджинския университет беше пионер в цифровизирането на материали, които са обществено достояние. Ние започнахме с печатни текстове през 1992 г. и преподавателите и студентите бързо откриха, че отдавна забравени текстове, които вече не се издават, могат да достигнат до нов кръг от читатели и да предизвикат нов научен интерес. Ние често говорехме за открити библиотеки без стени, но сега сме наистина близо до осъществяването на това виждане благодарение на това партньорство.“

Карин Уитънборг, университетски библиотекар, Вирджински университет

Научете повече за участието на Вирджинския университет в проекта.

Университетът на Уисконсин - Медисън

Обединените сбирки на библиотеките на Университета на Уисконсин - Медисън и библиотеката на Историческото дружество на Уисконсин представляват една от най-големите сбирки от документи и исторически материали в Съединените щати. Чрез това знаково партньорство с Google Уисконсин поема водеща роля в опазването на творбите, които са обществено достояние, за бъдещите поколения и в предоставянето на широк достъп до ресурсите на библиотеката за образование и изследвания. Това начинание илюстрира по същина виждането на Уисконсин - идеята, че университетът няма граници. Библиотеките на Уисконсин винаги са следвали тази традиция. Усилията на Google за цифровизация ще позволят на библиотеките да разширят достъпа до материалите - публично достояние, които досега бяха достъпни само в самите библиотеки. Голяма част от тези материали са редки и единствени по рода си и предоставят богат и открит източник на информация за образователни, изследователски и обществени цели.“

Едуард Ван Гемърт, и.д. директор, Библиотека на Университета на Уисконсин - Медисън

Научете повече за участието на Университета на Уисконсин - Медисън в проекта.

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност