Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
• Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Проект „Библиотека“ на Google Книги – усъвършенствана картотека на книгите по света

Ние работим с няколко големи библиотеки, за да включим техните колекции в Google Търсене на книги и под формата на картотека да предоставим на потребителите информация за различните книги, а в много случаи и откъси от тях - по няколко изречения, които показват търсената дума в контекст.

Как изглеждат книгите, включени в проект „Библиотека“ на Google Търсене на книги?
Когато кликнете върху резултат от търсенето, който представлява книга от проект „Библиотека“, ще видите основна библиографска информация за книгата и в много случаи няколко откъса, т.е. изречения, които показват търсената от вас дума в контекст. Ако книгата не е обект на авторско право, можете да разгледате и изтеглите пълния й текст. Във всички случаи ще видите връзки, насочващи ви към онлайн книжарници, откъдето можете да купите книгата и библиотеки, откъдето можете да я заемете.

Пълен достъп
Фрагменти
Няма достъп

За да видите отблизо тези страници и да научите повече за функциите на Google Търсене на книги, отворете следните снимки на екрана.

Каква е целта на този проект?
Целта на проект „Библиотека“ е ясна: да се предостави възможност на хората да намират по-лесно необходимите им книги - особено тези, които няма как иначе да бъдат намерени, като излезлите от печат заглавия, докато същевременно се спазват стриктно авторските права на авторите и издателите. Нашата крайна цел е, работейки съвместно с издатели и библиотеки, да създадем изчерпателна виртуална картотека с възможност за търсене във всички книги на всички езици, чрез която потребителите да откриват нови книги, а издателите да откриват нови читатели.

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност