Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Какво ще видите, когато търсите с Google Търсене на книги

Пълен достъп  |  Ограничен достъп  |  Фрагменти  |  Няма достъп 

Всяка книга е представена на страница, озаглавена „Информация за книгата“, която съдържа основни библиографски данни, като заглавие, автор, дата на издаване, брой страници и сюжет. За някои книги е възможно да видите също така допълнителна информация, като ключови думи и фрази, позовавания на книгата в научни публикации или други книги, заглавия на отделните глави и списък със сродни книги. За всяка книга ще видите връзки, насочващи ви към онлайн книжарници, откъдето можете да я купите, и библиотеки, откъдето можете да я заемете.

Пълен достъп

В изгледа „Пълен достъп“ можете да видите книги, които не са обект на авторски права или за които издателят или авторът са предоставили пълен достъп до съдържанието им. Пълният достъп ви позволява да прелистите всички страници на книгата и, ако тя е обществено достояние, да изтеглите, запазите и разпечатате PDF версия, която да четете, когато искате.

Ограничен достъп

Ако издателят или авторът са ни дали разрешението си, можете да видите ограничен брой страници от книгата като предварителен преглед на съдържанието й.

Фрагменти

Изгледът „Фрагменти“ е организиран като картотека и предоставя информация за книгата, както и няколко откъса от съдържанието й. Те включват по няколко изречения, които показват търсената от вас дума в контекст.

Няма достъп

Подобно на картотека имате възможност да видите основна информация за книгата.

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност