Всичко за Google Търсене на книги
Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Всичко за Google Търсене на книги

Общ преглед | История | Вярно или невярно

Вярно или невярно

Невярно: Google Търсене на книги ви позволява да изтеглите всяка една книга на света безплатно.

Вярно: Google Търсене на книги ви помага да откривате книги и да търсите в съдържанието им, а не да ги изтегляте или четете, без да сте платили за тях. Така че, когато намерите книга, която е все още обект на авторско право, ще видите само малка част от нея или в изглед Фрагменти, или в изглед Примерни страници, както и връзки към местата, откъдето можете да я купите или заемете. Ако обаче намерите книга, чието авторско право е изтекло, тогава можем да ви я покажем в изгледа Пълен достъп. (Можете да прочетете повече за книгите, които са обществено достояние, и са включени в Google Търсене на книги тук.)


Невярно: Твърдите, че показвате само кратки откъси от книгите, които са обект на авторско право, но аз виждам цели страници, така че със сигурност нарушавате авторски права.

Вярно: В случаите, в които можете да видите повече от няколко откъса от книга - обект на авторско право в Google Търсене на книги, то е защото авторът или издателят са се присъединили към нашата Партньорска програма и са дали съгласието си да ви покажем примерни страници, които да ви дадат достатъчно информация за книгата, за да решите дали искате да я купите. Ние правим това само с изричното съгласие на издателя.


Невярно: Ако книгата е обект на авторско право, сканирането й без разрешение е незаконно.

Вярно: Това е вероятно най-често срещаното погрешно схващане за Google Търсене на книги и за законите за авторското право изобщо. Ако книга от дадена библиотека е обществено достояние (т.е., не е обект на авторско право), тя е показана изцяло. Ако книгата е защитена с авторско право, потребителите виждат само основна информация за нея (като заглавието й и името на автора), най-много два или три откъса от съдържанието й и информация за библиотеката, в която се намира, или откъде може да се купи. Ако издателите или авторите не желаят техните книги да бъдат цифровизирани, те само трябва да ни кажат и ние няма да ги обработим. 

Създадохме Google Търсене на книги особено внимателно, за да сме сигурни, че използването на книгите ще бъде честно и в пълно съответствие със закона. Целта на законодателството за авторските права е да защити и повиши стойността на творчеството, за да подкрепя неговото развитие - в този случай, да гарантира, че авторите ще пишат, а издателите ще издават. Вярваме, че като създаваме нови възможности за читателите да намират и купуват книги, ние помагаме на авторите и издателите да продават повече от тях. Можете да прочетете повече за честното използване тук.


Невярно: Този проект нямаше да е лош, ако Google позволяваше на авторите и издателите сами да решават дали техните книги да бъдат включени в Google Търсене на книги или не.

Вярно: Всеки издател или друг притежател на авторски права може лесно да извади своите заглавия от Google Търсене на книги по всяко време и поради каквато и да е причина. Публикували сме подробностите как да направите това тук, като нашият екип за поддръжка е готов да помогне на всеки, който не може да се справи сам.

Важно е да не забравяте обаче, че никой и при никакви обстоятелства няма да види цяла страница от книга - обект на авторско право чрез Google Търсене на книги, без разрешението на притежателя на това право. Когато дадена книга е обект на авторско право, ние показваме само откъси от текста, които съдържат търсената дума, освен когато притежателят на авторските права ни е предоставил изрично съгласие да покажем повече.


Невярно: Google получава пари от книжарници като Amazon, за да включи връзки в страниците на Google Търсене на книги.

Вярно: Ние предоставяме връзки към книжарници на страниците на Google Търсене на книги, тъй като искаме да улесним читателите при покупката на книги и издателите при продажбата им. Книжарниците не плащат за включването на връзки към тях в Google Търсене на книги и Google не получава пари, ако си купите книга от някоя от тези книжарници.


Невярно: Google се възползва от книгите и труда на хората, като печели от реклами на страниците на Google Търсене на книги и не дели спечеленото с притежателите на авторските права.

Вярно: Google Търсене на книги предоставя огромни предимства на автори и издатели и то при значителни разходи за Google, което е точно обратното на възползването. Ние не поставяме реклами на страницата с конкретен резултат от търсенето на книга, освен ако притежателят на авторските права не ни е дал съгласието си да показваме откъси от книгата и иска да пуска реклами до нея. В случаите, когато показваме реклами, по-голямата част от приходите даваме на притежателя на авторските права. С други думи, ние печелим от рекламите в Google Търсене на книги толкова, колкото и нашите партньори - издателите.

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност