Всичко за Google Търсене на книги
• Общ преглед
Мнения и впечатления
Обща помощ

Партньорска програма
За издатели и автори
Станете член сега
Помощ за партньори

Проект „Библиотека“
Общ преглед
Партньорски библиотеки
Помощ за библиотекари

Всичко за Google Търсене на книги

Общ преглед | История | Вярно или невярно

Търсене в пълния текст на книгите
Намерете точно тази книга, която ви трябва и открийте нови, които представляват интерес за вас.

Търсене
Търсенето на книги се осъществява по същия начин като търсенето в мрежата. Въведете заявка за търсене с Google Търсене на книги или Google.bg. Когато открием книга, която съдържа търсените от вас думи и изрази, ние ще включим връзка към нея в резултатите от вашето търсене.

Разлистване на книги в интернет
Ако книгата не е обект на авторско право или издателят ни е предоставил разрешението си, можете да видите част от нея, а в някои случаи и пълния й текст. Ако книгата е обществено достояние, можете да я изтеглите като PDF файл. Научете повече за различните изгледи..
По-бърз достъп до повече информация
Създадохме справочни страници за всяка книга, за да можете да намерите бързо всички данни, които ви трябват: рецензии, уеб препратки, карти и др. Вижте следния пример.
Продажба на книги и достъп до библиотечни фондове
Ако намерите книга, която ви харесва, кликнете върху връзките „Купете тази книга“ и „Заемете тази книга“, за да видите откъде можете да я купите или от коя библиотека да я заемете.
Откъде идват книгите?
Понастоящем ние свързваме читатели и книги по два начина: Партньорската програма и проект „Библиотека“.

Ново! Създайте ваша собствена библиотека с Google Търсене на книги. Научете как »

Ако сте издател или автор: Научете как можете безплатно да популяризирате вашите книги с Google

©2011 Google - Начална страница - Всичко за Google - Декларация за поверителност