Графични страници
PDF файл

CHAP. CXXIX.

His diligence and desire of improvement.

Greatly pleases his master.

How he escaped from the tasks imposed upon him by his mistress.

employed every leisure moment in endeavouring to supply the defects of his limited education. All lawyer's clerks were then obliged in a certain degree to understand Latin in which many law proceedings were carried on; but he, not contented with being able to construe the "Chirograph of a fine*," or to draw a "iVarf," took delight in perusing Virgil and Cicero, and made himself well acquainted with the other more popular Roman classics, though he never mastered the minutiae of Latin prosody, and for fear of a false quantity, ventured with fear and trembling on a Latin quotation. Greek he hardly affected to be acquainted with.

"By these means he gained the entire good will and esteem of his master; who observing in him abilities and application that prognosticated his future eminence, entered him as a student in the Temple J, and suffered him to dine in the Hall during the terms. But his mistress, a notable woman, thinking she might take such liberties with a gratis clerk, used frequently to send him from his business on family errands, and to fetch in little necessaries from Covent Garden and other markets. This, when he became a favourite with his master, and intrusted with his business and cash, he thought an indignity, and got rid of it by a stratagem, which prevented complaints or expostulation. In his accounts with his master, there frequently occurred, 'coach-hire for roots of celery and turnipsfrom Covent Garden, and a barrel of oysters from the fishmonger's, Avhich Mr. Salkeld observing, and urging on his wife the impropriety and ill housewifery of such a practice, put an end to it"§

* The record of a fictitious suit, resorted to for the purpose of docking estates tail and quieting the title to lands,

f Familiar contraction of " Narratio" the " Declaration/' or statement of the plaintirTs grievance or cause of action.

| "Novembris 29°. 170S0,

die et anno p'dict.

Mr Philippus Yorke filius et heres apparens Philippi YorkcT de villa et port de Dover in Coin. Kant. gen. admissus est in So- \ cietatem Medij Templi spealitcr et obligatur una cum

Et dat f- fine - - - - -J — Boots of Middle Temple.

§ Letter to Cooksey from "old man of the law, who knew him well." — Cooksey, p. 71.

[ocr errors]
[ocr errors]

There were at the same time in Mr. Salkeld's office several CHAP, young gentlemen of good family and connections, who had been sent there to be initiated in the practical part of the Friends^, law, — Mr. Parker, afterwards Chief Baron of the Ex- be formed

* YVtult; Iu tii

chequer, Mr. Jocelyn, afterwards Lord Chancellor of Ireland, attorney's and Mr. Strange, afterwards Sir John Strange, Master of omcethe Rolls. With these Philip Yorke, though an articled clerk, associated on terms of perfect equality, and they had the merit of discovering and encouraging his good qualities.

He now received from time to time Latin letters from his former preceptor, to encourage him in his career, and to give him the news of Bethnal Green. In one of these, Morland, after dwelling with complacency on the talents of his pupil, confidently predicts the youth's future celebrity, and pronounces that to have been the most auspicious day of his life when the cultivation of so happy a genius was first committed to his charge: —" Non mirandum est si futuram tui nominis celebritatem meus praesagiat animus. Quas tantopere olim vices meas dolui, eas hodie gratulor mihi plurimum, cui tale tandem contigerit ingenium excolendum. Nullum unquam diem gratiorem mihi illuxisse in perpetuum rcputabo, quam quo te pater tuus mihi tradidit in disciplinam."*

* There are two of Morland's Letters to Yorke preserved in the BritUh Museum, and I think they are worthy of being copied at length.

*' Juveni Pra;stantissimo Pmi.irpo Yoreio, S. P. D.
Samuel Morlandus.

** Cum non alia potior se mihi sisteret ratio, qua demonstrarem tibi, quuntis me perfuderint gaudiis, et intima quasi pertentarint Prwcordia jucundissimre tu£e, quibus me nuper beasti Literal, quam si celeriter rescriberem; Vix lecto egressus Calamum in manus arripui, quem nulla ingruentium Curarum vi et impetu prius excutiendum statui, quam responsum tibi quale quale exaravero: Quas tantopere olim vices meas dolui, eas hodie gratulor mihi plurimum, cui tale tandem contigerit ingenium excolendum. Nullum unquam diem gratiorem mihi illuxisse in perpetuum reputabo, quam quo te Pater tuus mihi tradidit in Disciplinam. Cui quanta insit Virtutis Indoles, quam inexplebilis bonarum Literarum sitis, quantum Ingenii acumen, cum Nemini magis perspectum sit quam mihi, non mirandum est, si futuram tui nominis celebritatem, meus pra;sagiat animus; ncc fieri potest, quin tam raras optimi Adolescentis dotes depereara. Tum demum mihi placere videor, cum dulcissimam Dierum illorum memoriam revoco, quibus Musis, el ApoUinc mtUto, (quippe qui a Latere tuo nunquam se divellt patientur,) studia liberaliora, et amoeniora simul tractavimus, iisque artibus et Disciplinis instruendas mentes curaviinus, quibus instructi paratiores habiliorcsque ad res tum Privatas administrandas accedimus. Adest tamen mibi Voluptas nec minus viridis, cum ad ea Tempora prasensione quadam Chap. But the young man still had to struggle with many diffi

CXXIX

culties, and he probably would have been obliged from

He is in- penury to go upon the roll of attorne) s, rising only to be troduced to clerk to the magistrates at petty sessions, or perhaps to the

Lord Chief ... ° , . i' . r, l' . .

JusticePar- dignity or town clerk of Dover, had it not been tor his

provolat Animus, quibus eos honores consecutus fueris, et ad ea Munia admotus, quibus certissimum aditum merita tua aperient munientque; quibus nos etiam feremur inter eos fuisse, qui pro Mediocritate nostra contulimus aliquid, vel contulisse voluimus ad Juventutem tuam elegantioribus Literis imbuendam. Ha;c non ita accepta velim, ut non amplius tibi studiis operam dandam credas, qua: jam acrius certe urgenda impellendaque existimo, si ad Lucem, et famam hominum profluere satagis. Caveas, oportet, ne remissis parutn tempestive Laboribus, ex ipso, quem jam tenebas quasi portu, in ahum rejectus pereas; ne flavescentibus ad Messem Campis, Torpore correptus, abjectaque, qua; sola restat, demetendi et in Horreum colligendi cura, nullos tandem Lucubrationum tuarum fructus percipias. Ita comparalum est, ut in /Edificiis extruendis, ita etiam in studiis excolendis, ut qua; nondum perfecta et sarta tecta, ut ita dicam, relinquis, sponte dilabantur quotidie, et in pejus ruant. Quanto minimo, demum, citra Portum Intervallo consistas, prrccipue cum adverso flumine nitaris, ad Locum, ex quo solvisti, statim referere; nec Portum attingere licebit, priusquam spatia omnia ilia, afiectis jam Viribus, et convulsis forsitan navigii compagibus, remensus fueris.

"Jampridem vides, Juvenis prestantissime, de Venia ilia, quam narras, impetranda, non amplius tibi laborandum esse. Quanta;cunque demum fuissent animi nostri offensiones, qua; nulla quidem fuerunt, eas omnes detersisset lepidissima tua Epistola, quam quoties lego (lego autcm sa;pissime) toties accensas, et in majus auctas sentio amoris illius flammas, quo te semper prosecutus sum: toties affectuum tuorum, quibus mc complecti dignaris, fervoribus admotus, refici mihi, et mirifice levari videor.

"De rebus Publicis nihil accepi dignum, quod tecum communicarein. Hagdonia, proba ilia vetula, quam noveras. ante octiduum ad plures ivit. Robertsii, vicini nostri, Filiam natu maximum Vinculis matrimonialibus intra breve illigandam ferunt. Non est e Pygmarorum Gente ille, quem Maritum sibi adscire voluit Puella ilia primaria, licet nondum ad novempedalem altitudiuem se extendat statura, qualem Nummulo parvulo a spectatore singulo solvendo ostendi dicunt his Diebus Londini. Robertsia; Procus Faringdon appellatur, Mortonii uxoris Fratcr.

"Nondum mihi contigit videre, quam peritum se, et strenuum oratorem prastiterit Oxoniensis ille, qui Malburij Laudes e Rostris primum apud suos pronuntiatas jam Typis evulgavit. Sed nisi madida sit mihi memoria, la:va quxdam ominata est mca mens, cum Titulum legerem in Diurnis exscriptum. Cum primum accuratius excussero, te imprimis participem faciam mei Judicii, et Uteris cxponam, quantum insit farina; puriori-, quantum furfuris Chartulis istis inspersum sit, ex nostra sententia.

"Vides quam amice tecum agam, quamque te mihi unicum amicum, ct habeain, et gratulor, qui nullum tecum loquendi finem faciam. Hoc verissime dixero me nunquam tantum Latini sermonis una vice, et currente calamo de tola med vita illusisse chartis. Sed eo libentius indulsi et dextra: mca; et peni;ai sua sponte properantibus, ut exemplo meo te hortarer, et cxcitarem ad crebras literas, et longas etiam ad me mittendas (ut prolixa; sint non timendum est, cum id nec per me nec per te quidem licebit).

"Ashleius, Papilio, Johnidius, dulcissima capita, tuis vestigiis insistentcs, et ad altiora semper aspirantes, te officiosissime resalutant. Nihil restat, nisi seias velim, me Deum quotidie venerari suppliciter et flexis genibus, ut te ab omni tum corporis, tum mentis Labe sospitem prwstet et tueatur; ut studiorum tuorum inccptorumque omnium Duccm Auspicemque se pra-starc dignctur. accidental introduction to Lord Chief Justice Parker, which CHAP.

was the foundation of all his prosperity and greatness. This

distinguished Judge had a high opinion of Mr. Salkeld, who ker and

was respected by all ranks of the profession, and asked him becomes

one day if he could tell him of a decent and intelligent person t0 iiis

Vale, ct M« iyairuv JiaWA.fi. Dat. ex .£dibus Blinbeggarlanis oi. Non. Febr.
Anno a Nato X'». MDCCVI.

"Salutem dicas velim Patri Matrique optimis. Sphalranta, leviora ilia quidem, qua; tibi inopinanti excidisse videntur, proximU meis indicabo, qua; nisi per te steterit, non diu morabuntur."

"Philippo Yokkio Suo S. P. D. Samuel Morlandus.

"Cum nullas a Nobis feriantibus nuper, et ab Herculeis plane. quibus coHeroquin distendor laboribus interquiescentibus literas acceperis; vix recusandum est, quin me in amicis colendis parum diligentem habeas. Quinetiam Falsi me reum peragis, idque Syngrapha etiam, cum manu mea scriptum possides, quo mecum apud Judicem agas, et omnes mei defendendi rationes extorqueas. Missa ergo criminis diluendi cura, et repudiato negotiorum Patrocinio, ad Humanitatcm tuam tanquam ad Asylum confugio. Nec ab ilia tamen, nisi eximiam esse scirem, et ca;terorum Hominum modulum supergressam, me Veniam consecuturum sperarem. Ncscio certe, an recriminando effecturus sim, ut te mihi a;quiorem Judicem prnistes. Sed cum non solum centis Viminibus, sed asperrimis etiam senticetis manum injiciunt, quibus demergendis non alia cnatandi spes ostensa est; ego etiam ad conquerendas injurias me confero. Scias ergo velim me graviter tulisse, quod Rufl te furtim subduxisti, preecipue vt-ro. quod effigie tua manu Periti alicujus expressa, non prius hnpertire dignatus es, ut quotics eam usurparem oculis, mcntem meam non minus tui Desiderio, quam densis Curarum agminibus accrbatam solarer aut lenirem.

"Iueptire tibi forsan videbor, si pigriores nos factos ad scribendi otneia Carriaui operis expectatione dicam, et ab usu Latini sermonis abstinuisse, ut quam paucissima essent a nobis profecta Aristarchi illius Obelis confodienda. Quicquid id est, tanta; hujus Libri editioncm mora: tenuere, quanta; celebratam apud Uallos Comoediam, cui Titulus Puella, de qua post diuturnam moram edita hoc Disticho lusit aliquis, qui ingenio inter eos id temporis emicuit:

'Ilia Capellani dudum expectata Puclla

Jam post longa tamen Tempora venit Anus.'

Sed si nondum editur, certo certius appropinquat ut edatur Liber ille, quo Literatum orbera collustraturum, non tam jactat, quam minatur Autor Doctissimus; quoque errabundos Literatores ad rectas Latinitatis semitas revocaturum promittit, diligentissimus certe in Notationibus Verborum indagandis, utinam citra superstitionem. Quem tamen cum nondum videre licuit, orationem r.ostram quamvis incomptam non respues, castigatissimam futuram, cum Lima; iitius Dcntes subittit. Vix alius occurrit, qui de se, suisquc scriptis, et acuniiue, magis honorific^ sentire vidctur, quam CI. Carrius, nisi Gronovius Kilius, cujus Vocem arrogantem, ct prafidentem pace tua adjungam. 'Absit,' imqnit, 'ut non alius sit fructus tot Laborum, qui ad Linguas illustrandas impensi sunt, nisi ut dici possit banc vel illam hujus vel illius Vocis videri esse significationem; et non certo adiirmare possimus banc esse, non illam.' Qui tamen Gronovius, ut apud Doctos constat, humani aliquid non semel passus est.

"Sed de Musis plus satis, quibus tantoperc obstrepuut Belli et armorum fragores, ut ad Cantilenas eorum aures plane obsurduerint. Nec de Minerva; amplius, sed Insularum Arcibus expugnandis solliciti sunt omnium animi, quibus nisi brcvi potiti fueritnus, multum de Laudibus, et existimatione Eugenii

S CHAP, who might serve as a sort of law tutor for his sons, — to CXXIX. gssist. and direct them in their professional studies. The attorney eagerly recommended his clerk, Philip Yorke, who was immediately retained in that capacity, and, giving the highest satisfaction by his assiduity and his obliging manners, gained the warm friendship of the sons, and the weighty, persevering, and unscrupulous patronage of the father. He now bade adieu to the smoky office in Brooke Street, Holborn*, and he had a commodious chamber assigned him in the Chief Justice's house in Lincoln's Inn Fields. Released from the drudgery not only of going to Covent Garden market, but of attending captions and serving process, he devoted himself with fresh vigour to the abstruse parts of the law and to his more liberal studies. Farther, he took great pains to acquire the habit of correct composition in English,—generally so much neglected by English lawyers that many of the most eminent of them will be found, in their written " opinions," violating the rules of grammar, and without the least remorse constructing their sentences in

decedet apud Imperitum Vulgus, licet ii, quibus acrius Judicium, non videre possint quid ex vitio vertendum sit. Lsetum tamen hujus obsidionis cxitum speramus. Sin minus, concoquenda sunt ha;c et magis luctuosa ctiam, si Deo ita visum fuerit. Id pra;cipue optandum est, ut Desides jam a multis annis Germanos felix aliquis casus ad spes novas erigat, et ad bellum fortius capessendum, ne totam Molem Belli, et virium Flandriam convertant Hostes.

"Jucundissimus Palmerius Uteris suis me haud ita pridem compellavit, adeo doctis et elegantibus, ut tantum non pra;ripuerit spem omnem imitandi, et Latine Scriptionis usu nobis interdixerit. Nos interim Studiorum suorum Adjutores advocat. Nescio autem quis opera; mea; usus sit in bona; mentis pala-stra lam feliciter desudantibus, nisi ut bene currentes voce insuper instigem. JEgre tandem et invitus manum a Tabula retraho. Sed iniqua; Charts; Limites monent, ut desistam. Parentibus tuis optimis obsequia mea vice tua ut deferas, rogo, et properatis Uteris certiorem facias, eum me Locum, non quem merui, sed magnopere cupio in afiectibus tuis tenere. Data; ex .'Edihus Blinbeggarianis iv. Iduum Octobris anno Salutis MDCCVTII"."

These letters arc directed —

"Juveni prsstantissimo

PiiiLirro Yoreio,

at Mr. Salkeld's,

Brook Street,

near Holborn Bars, London."

Birch MS. AMitional, 4235. p. 112.

• "Three years he sat his smoky room in,
Pens, paper, ink, and pounce consumin'."

« ПредишнаНапред »