The Batsford Book of English Poetry: Chaucer to Arnold

Предна корица
Barbara Lloyd Evans
Batsford, 1989 - 1200 страници
A compendium of English poetry from Chaucer to Matthew Arnold based on syllabus requirements from O Level to post A Level. It includes short lyrics, complete books and long epic poems.

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

The Lady of Shalott
1012
Break Break Break
1019
The Eagle
1040
Авторско право

7 други раздела не са показани

Често срещани думи и фрази

Библиография