Discursive Acts

Предна корица
Transaction Publishers, 1991 - 211 страници
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Prologue
1
The Dialogic Self
5
The Self as a Sign
9
Signing the Self
13
The Styling of the Self
16
The Self as an Agent
19
Notes
23
Acts of Discourse
27
Insults
120
Retorts
121
Commands
123
Assertions
124
Rebuffs
125
Accounts
126
Disclaimers
127
Programs
128

Semiosis and Transformation
29
The Phonological Semiosis
33
Grammatical Semiosis
40
Categorical Semiosis
47
Symbolic Semiosis
55
Conclusion
60
Notes
61
Acts of Interpretation
63
Interpretation and Uncertainty
67
The Limits of Interpretation
76
The Process of Reconstruction
77
Notes
87
The Dialectics of Discourse
89
The Parameters of Discourse
91
Discourse and Decorum
96
Topics of Discourse
102
Irony and Interaction
108
Notes
111
Forms of Discourse
113
Demands and Requests
114
Instructions
117
Compliments
119
Teasings
131
Deceptions
132
Scoldings
133
Complaints
135
Rebuttals
136
Interruptions
138
Notes
142
Emotions in Discourse
143
The Vocabulary of Emotions
147
The Degrees of Emotions
149
Discursive Emotions
151
Conclusion
164
Notes
165
Drama in Discourse
167
The Drama of Conversations
171
The Mimesis of the Self
178
The Mimesis of the Other
183
Play and Display of Self
193
Notes
196
References
199
Index
207
Авторско право

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография