Маркетинг в хотелиерството

Предна корица
Zangador Ltd., 1.10.2011 г. - 374 страници
0 Рецензии
Отзивите не се потвърждават, но Google ги проверява за фалшиво съдържание и го премахва, когато такова бъде идентифицирано

 „Маркетинг в хотелиерството” е плод на необходимостта от специализиран учебник, който да отразява специфичните особености на маркетинга на заведения за пребиваване (хотели, мотели, ваканционни селища, семейни хотели и др.). Съдържанието на учебника е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните основополагащи концепции от управлението на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концепции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.

Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени и практически примери за хотели/хотелски вериги от световната туристическа индустрия. Учебникът позволява на читателите да анализират, избират и оценяват подходящите способи за управление на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване, както и да разбират методите за постигане на конкурентоспособност чрез разработване и осъществяване на пазарно ориентирани маркетингови програми.

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма за едноименната дисциплина „Маркетинг в хотелиерството”, изучавана от студентите от специалности „Хотелски мениджмънт”, „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” и „Организация и управление на туристическото обслужване” във Висше училище „Международен колеж” – Албена, гр. Добрич. Предвид практико-приложния си характер, той може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство в други висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.

Авторите изказват благодарности на проф. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Таня Дъбева и доц. д-р Стоян Маринов (Икономически Университет – Варна), доц. Веселин Благоев и гл. ас. д-р Мирослава Димитрова (Висше училище “Международен колеж” – Албена, гр. Добрич) и г-жа Светла Кирилова (управител на хотел “Мадара”, к.к. Златни пясъци) за конструктивните коментари към предходни версии на ръкописа. Авторите са задължени и на участниците в трите курса по "Маркетинг в хотелиерството", проведени в периода 2007-2009 г. и организирани от г-жа Божидарка Балинова в сътрудничество с Варненска туристическа камара, както и на г-жа Донка Георгиева (управител на АБ Травъл ООД и съводещ на курса заедно с първия автор), оживените дискусии с които вдъхновиха практическия фокус на учебника.

Авторите приветстват с благодарност всички препоръки, насочени към подобряване на представения учебник.

 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Често срещани думи и фрази

ало анализ анимация апо апсІ бизнес бъдат верига веригата вж Гог гће дестинацията допълнителни услуги Женени с деца Ѕегуїсе избор използват Икономически Университет имидж интернет информация Іп Јоигпа канали за разпределение качество качеството на продукта Кезеагсћ клиентите клиентът конкурентите лоялни клиенти Магкег/пу Мапауетепг марката маркетинг маркетинга на отношенията маркетингови маркетинговите комуникации мениджърите мениджърската компания микс могат молекула НагІош например Наука и икономика нощувки оГ Оиаггег/у относно очакванията пазарни сегменти персонал по-ниска позициониране посредници потребителите потребителското поведение ПрдКТИКд предлагането престоя приходи приходите на хотела продажби продажбите процеса на обслужване разходи разходите Ргепћїсе НаІІ резервации резервационна система рецепция рр сегментиране служители служителите софтуер стаи стаите стая страни стратегия Таблица теория към практика Тоиг/Ѕт Тће туризма туристи туристите туристически туроператори търсенето ћоћеІ ћће управление на качеството управлението на приходите услугите Фигура фирмата хотела хотелиерите хотелиерството хотелите хотелски хотелския продукт хотелско настаняване хотелът цена цената цени цените ценообразуване част

Информация за автора (2011)

Станислав Иванов е Академичен директор на Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има докторска степен по икономика от Икономически университет–Варна, както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 40 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, тур­операторската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър.

Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия, и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България. 

Библиография