“The” Plays of William Shakespeare, Том 1

Предна корица
F. C. and J. Rivington, J. Johnson, R. Baldwin, 1805
 

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография