Графични страници
PDF файл
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Μηδε ημεις ουν την ποιητικην ημεριδα των μέσων εκκοπτωμεν,
μηδ' αφανιζωμεν· αλλ' οπο μεν υφ ηδονης ακρατε προς δοξαν αυθα.
δως θρασυνομενον εξυβριζει και υλομανει το μυθωδες αυτης και
θεατρικον, επιλαμβανομενοι κολωμεν και πιεζωμεν· όπε δε απ-
Πεται τινος μέσης τη χαριτι, και το γλυκυ το λογα και αγωγον, εκ
ακαρπον εστιν, εδε κενον, ενταυθα φιλοσοφιαν εισαγωμεν και κα.
ταμιγνύωμεν.

PLUT. de audiend. Poet.

LONDON:

PRINTED FOR J. MACKINLAY, 87, STRAND,

BY T. PENSLEY, BOLT COURT, FLEET STREET.

1810.

« ПредишнаНапред »