Графични страници
PDF файл
ePub

K R E K E L Z A N G E N.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

VAN

M? WILLEM BILDERDIJK.

EERSTE DEEL.

At non Tithoni fpernens Aurora fenectam,

Defertum Eöa passa jacere domo est.

[merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

B E R I C H T.

KREKELZANGES

REKELZANGEN -? Laatst waren het SPROKKE„LINGEN?” – Het is zoo : 't was toen opgezameld uit wat er nog van mijn vroeger tijd onopgeraapt was; en hier geef ik wat één zelfde tijd, die der yolkomen grijsheid, oplevert. Men zegge dus yrij:

Strepit ingrata raucescens voce Cicada.

o'rabus, dvaredo apxos, als Anakreon zegt, piept het krekeltjen yoort, en

[merged small][merged small][ocr errors]
« ПредишнаНапред »