Графични страници
PDF файл
ePub

Sophokles.

Kας αλίας τε νάμα, και
σε Νυσαίων ορέων
κισσήρεις όχθαι,
χλωρά τ' ακτα πουλντάφυλος πέμπει,
αβρότων έπέων ευαζόν
των, Θηβαίας
επισκοπούντ' αγυιάς:
ταν εκ πασών τιμάς,
υπερτάταν τε πόλεων,
ματρί συν κεραυνία
και νύν, ως βιαίας
πάνδημος έχεται πόλις
επί νόσου, καθαρσίω
ποδι μολεϊν, Παρνησίαν

υπες κλιτύν,
ή σoνόεντα πορθμόν
ιω πυρ πνεόντων
άρρων χοραγε, νυχίων
φθεγμάτων επίσκοπε,
παι, Διος γενεθλον,
προφάνηθι Ναξίαις
σαϊσιν άμα περιπόλοις
Θυσιν, αι σε παννυχιοι

χορεύουσι
τον ταμίαν Ιακχον.

[ocr errors]

1

Uebers

ueberrekung.

Sophokles

Erste Strophe.
Ruhmgekronter, du Stolz deiner fadmåischen
Mutter, du, den im Sturm zeugte der Donnergott,
Der du über Eleusis

Waltest, über Italia!

[ocr errors]

Der du herrschest am trom, welcher die Mutterstadt
Theben wåssert, o du, der du mit deiner Wuth
Die Bacchanten begeisterst,

Bacchos, Schüßer der Drachensaat!

Erste Gegenstrophe.
Dir erhebt sich der Rauch auf dem parnassischen
Zwillingsgipfel, und dich feiert der schwärmenden
Nymphen Chor auf den Hügeln,

Dich am Bacche Kastalia.

Dich geleiten, wenn du wieder gen Theben zeuchit, Bon dem Rebengestad' und von den Epheuhdhn laute Jubel und deines

Reigens frohe Gesånge heim.

Zweite Strophe.
Bon den Städten ist dir keine wie Theben werth,
Deiner Mutter und dir die dich in donnernden
Bligen aus der Umarmung

Zeus Kronions empfangen hat.

Angst und Jammer ergreift deine geliebte Stadt,
Und das klagende Volt! Komm, du Retter,

komm Schwebend über Parnassos

Und des Schzenden Meeres Sund!

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Sophokles.

Zweite Gegenstrophe.
Reigenführer des Heers flammenergiessender
Sterne, Stifter des Fests und der erschallenden
Nachtgesånge, Kronions

Sohn, wir flehen, o Bacchos, dir!

Nahe, nahe dich uns, tu, und der Marischen
Nymphen rasendes Chor, und der Thyaden Schwarm
Die in nachtlichen Tången

Feiern, König des Jubels, dich!

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Unter den Oden dieses Dichters giebt es mehrere, wels che Lobgesånge oder Anrufungen der Ostter find; und diese findet man in dem Handbuche, worauf fich gegenwärtige Beispielsammlung bezieht, unter der Literatur der hymne nach semiesen. Ihr Charakter unterscheidet fich freilich von der gew:hnlichen manier der griechischen Hymnen; auch waren sie wohl nicht, gleich diesen, wenigstens nicht alle, zum Gebrauch bei gottesdienstlicher Feier bestimmt. Das Carmen Seculare hingegen, die schånste und ausgeführteste Horagische Ode dieser Gattung, hatte solch eine Sffentliche Bestimmung, und wurde, auf des Staisers Befehl, für die Feier der sekularischen Spiele verfertigt, die zu Rom, auf demu Marsfelde, zu Anfange jedes neuen Jahrhunderts ans gestellt wurden. Um dritten und letten Tage dieses Festes Pflegten

fieben und zwanzig Sinaben, uud eben so viel måd: chen, in dem Tempel des palatinischen Apoll's, einen Wechs selgesang, an diesen Gott und an die Diana gerichtet, are zustimmen, und darin um Schuß und Segen über Kom zu fleben. Dieß ist daher der Inhalt folgender zu dieser Abs ficht bestimmten Hymne, mit welcher man die 21ste Ode des ersten, und die 6te des vierten Buchs vergleichen kann, worin der Dichter die beiden Chöre zu diesem Gesange er: muntert, und den Apoll um Begünstigung und Erhdrung Delfelben bittet.

CARMEN SECVLARE,

Phoebe, filuarumque potens Diana,
Lucidum coeli decus, o colendi
Semper, et culti, date, quae precamur

Teinpore sacro:
Quo Sibyllini monuere versus,
Virgines lectas, puerosque caftos,
Dîs, quibus feptem placuere colles,

Dicere carmen.

R 4

Alme

Horaz.

[ocr errors]

1

Alme Sol, curru nitido diem qui
Promis et celas, aliusque et idem
Nafceris; poflis nihil vrbe Roma

Visere maius.
Rite maturos aperire partus
Lenis Ilithya, tuere matres:
Siue tu Lucina probas vocari,

Seu genitalis.
Diua, producas fobolem, patrumque
Prosperes decreta super iugandis
Foeminis, prolisque nouae feraci

Lege marita.
Certus vt denos decies per annos
Orbis et cantus referatque ludos,
Ter die claro totiesque grata

Nocte frequentes.
Vosque feraces cecinifle Parcae,
Quod semel dictum est, stabilisque rerum
Terminus feruet, bona iam peractis

Tungite fata.
Fertilis frugum pecorisque tellus
Spicea donet Cererem corona
Nutriant foetus et aquae falubres,

Et louis aurae.
Condito mitis placidusque telo
Supplices audi pueros Apollo:
Siderum regina bicornis audi

Luna puellas.
Roma fi veftrum eft opus, Iliaeque
Littus Etruscum tenuere turmae,
Julsa pars mutare lares et vrbem

Sospite cursu:
Cui per ardentem fine fraude Troiam
Caftus Aeneas patriae superstes
Liberum muniuit iter, daturus

Plura relictis :
Đî probps mores docili iuuentae,
Dî lenectuti placidae quietem,
Romulae genti date remque prolenique

Et decus omne.

« ПредишнаНапред »