Българетѣ въ Македония: издирвания и документи за тѣхното потекло, езикъ и народность, съ етнографска карта и статистика

Предна корица
Изд. на Българската академия на наукитѣ от фонда "Напрѣдък", 1815 - 238 страници
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Потребителски отзив - Подайте сигнал за неподходящо съдържание

Заслужава си четенето!

Често срещани думи и фрази

билъ Битоля бъл българе българетѣ българинъ българскитѣ българско българско население българщината бѣ бѣха бѣше Велесъ ви Византия власть врѣме главно говори год града градове градъ гръцката гръцки гърци гърцитѣ двѣ Документи дори друга другитѣ друго Дунава души държава дѣто единъ езика езикъ Ето жители заедно земи земя изъ имало име имена именно името имъ казва какъ карта Кирила книга книгата книги край крайща края къмъ Ма Маке Македония македонскитѣ монастирь мѣста мѣсто напр народность народъ население населението началото ница нѣкои нѣколко нѣма области Охридъ пакъ патриаршия писмо племена подъ половина полуостровъ пр Прилѣпъ противъ прѣзъ пъкъ св своето своитѣ села село сж Скопье славѣне славѣнетѣ славѣнски слѣднитѣ слѣдъ см Солунъ споредъ Срв сръбската сръбски Струма Струмица сърби сърбитѣ сѣверна Македония ся тамъ Тесалия тогава тоя Тракия тукъ турски турцитѣ Турция тѣ тѣхъ училище Цариградъ царь църква цѣла часть югъ Ibidem XVIII δε εν και

Популярни откъси

Страница 217 - СТБСНЯЮТСЯ лгать предъ цЪлнмъ св^томъ, говоря: ,,Сербъ изъ Ниша, Сербъ изъ Пирота. Сербъ изъ Лесковца, Сербъ изъ Врани, Куманова, Водена, Скопля, Велеса, Дибри, Кюстендила, Самокова, Виддина и т. д Если...
Страница 131 - А одъ Солуна къ западу пружа се граница, делеЬа Славене те одъ Грка узъ заливъ солунскш до предгор!я Олимпа, гди река Бистрица утиче у заливъ солунсюй. А одъ реченогъ предгор!я узъ реку Бистрицу продужую се преко Кожана, СаЬисте и Костура до границе Епирске. Река Бистрица дакле...
Страница 20 - ... подъ себе си не малко земя, да имъ стане началникъ и да имъ съдействува, като имъ даде и своя синъ, когото да обяватъ за царь на България и да се освободятъ отъ гръцката власть и гнетъ. Той прие съ готовность искането имъ и, като избра 300 души отъ своите мжже и ги придаде на своя...
Страница 167 - На лйто 1838 бехъ момче отъ 18 години, отъ тогава почехъ да любимъ родатъ нашъ Болгарски, и се превручихъ на Бож1я промнсль, но безъ да престанемъ да сумъ гонитель прелажливнте гречулШ, съ восхищенность почехъ да опровергавамъ нихннте лукавства и неправди . . . Препири съ...
Страница 49 - Гру]иН, който обнародва редъ патриаршески писма, какво „додатак — у наслову наших патри]араха — ИЕлкгаром', не беше само празна титула, него да су заиста патри]арси наши вршили ]урисднкци]у и над православном црквом у ]едном делу ]уго-западне Бугарске
Страница 20 - Тамъ прогласиха Бодинъ за царь на българите, като го преименуваха отъ Константинъ на Петъръ. Като чу за това Никифоръ Карантинъ, който изпълняваше длъжностьта дукъ на Скопие и, като събра подчинените си военачалници, замина за Призренъ съ българските войски. И като приготвяше...

Библиография