Графични страници
PDF файл
ePub

THE THIRD SERIES.

1. FELIX ADVENT. AVG. G. NN. PEN. Reverse of Dioclesian. 2. AFRICA. S. C. Reverse of Septimius Severus. 3. AFRICA. S. C. Reverse of Adrian.

4. ÆGIPTOS. S. C. Reverse of Adrian.
5. MAVRETANIA. S. C. Reverse of Adrian.
6. HISPANIA. S. C. Reverse of Adrian.
7. ADVENTVI AVG. GALLIÆ. S. C. Reverse of Adrian.
8. ITALIA. S. C. Reverse of Marcus Antoninus.
9. ROMA. S. C. Reverse of Nero.
10. RESTITVTORI ACHAIÆ. Reverse of Adrian.
11. BRITANNIA. Reverse of Antoninus Pius.
12. RESTITVTORI SICILIÆ. S. C. Reverse of Adrian.
13. IVDEA CAPTA. S. C.

Reverse of Vespasian. 14. VICTORIA AVGVSTI. S. C. 15. PARTHIA. S. C. COS. II. Reverse of Antoninus Pius.. 16. ANTIOCHIA. 17. ΘΥΑΤΕΙΡΗΝΩΝ Κ. CMYPN. ΣΤΡ. Τ. ΦΑΒ. ΑΛ. ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΥ.

Reverse of Marcus Aurelius. 18. ARAB. ADQ. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. S. C. Reverse

of Trajan.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ПредишнаНапред »