Геология за всеки

Предна корица
Pensoft Publishers, 2004 - 208 страници
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

ПРЕДГОВОР
11
ПРОИЗХОД НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА ХИПОТЕЗИ
25
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЗЕМЯТА
31
СЪСТАВ НА ЗЕМНАТА КОРА
67
МАГМАТИЗЪМ И МАГМЕНИ СКАЛИ
103
ВУЛКАНИЗЬМ
122
СЕДИМЕНТНИ УТАЕЧНИ СКАЛИ
131
МЕТАМОРфИЗЪМ И МЕТАМОРфНИ СКАЛИ
147
ИСТОРИЧНА ГЕОЛОГИЯ
285
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИПТОЗОЙСКИЯ ЕОН ДОКАМБРИЯ
292
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ ПАЛЕОЗОЙСКАТА ЕРА
305
Карбон
321
Перм
325
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ МЕЗОЗОЙСКАТА ЕРА
332
Триас
333
Юра
338

ИЗВЕТРЯНЕ НА СКАЛИТЕ
156
ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ НА ВЯТЪРА
165
ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ НА ПОВЪРХНОСТНО ТЕЧАЩИТЕ ВОДИ
173
ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
187
ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕДА
201
ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ НА МОРСКИТЕ И НА ОКЕАНСКИТЕ ВОДИ
213
ТЕКТОНСКИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА
223
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
246
ГЕОТЕКТОНСКИ ХИПОТЕЗИ
261
Креда
343
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ НЕОЗОЙСКАТА ЕРА
351
Палеоген
352
Неоген
357
Кватернер
363
ЛИТЕРАТУРА
373
ПРИЛОЖЕНИЯ
377
Авторско право

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Австралия агрегати Америка амфибол атмосферата Африка басейни биотит варовици ват височина водата водни водните вулкани вулканични газове геология геологията геоложки глинести глини големи Гондвана движения дебелина дейност дълбочина елементи зависимост земетресения земната кора земната повърхност Земята зона зони зърнести изветряне извършва изградени Използва имат калцит кварц колебателните количество континентите кристали Кристализира кт късове ледници ледниците литосферата магма магмата магмени скали магмените Мандов материал мезозоя метаморфизъм минерали минералите млн морски нагъвателни налягане налягането нарича находища няколко области образувани образуват океан океаните ОНД организми отлагат относителна маса палеозой Пангея плагиоклаз планетите планина пластове платформа плочите плътност подземните води полезни изкопаеми пояс пояси предимно процеси пукнатини раз развитието различни разломи размери реките свойства Северна Америка седиментни седиментни скали седиментните скали сингония скалите скорост скоростта слой Слънцето Слънчевата система строеж стъклен блясък сушата съвършена цепителност състав твърдост тектонски температурата тип условия утайки фелдшпати фиг фосили химичен химични Цветът част части частици често Южна Америка

Библиография