Specimens of English Poetry and Prose: Wybor Poezji i Prozy Angielskiej, Томове 1–2

Предна корица
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1964

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Beowulf c 700 4
38
The Wanderer
47
The Wifes Lament
55

4 други раздела не са показани

Често срещани думи и фрази

Библиография