Specimens of English Poetry and Prose: Wybor Poezji i Prozy Angielskiej, Томове 1–2

Предна корица
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1964

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

The Authorized Version of the Bible 1611
5
The Good Morrow 11
11
The Pearl 17
17

Често срещани думи и фрази

Библиография