The plays of William Shakespeare, Том 1

Предна корица
F.C. and J. Rivington ... [and 39 others], 1805
 

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография