The Young Republic, 1789-1815

Предна корица
Free Press, 1970 - 308 страници

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Initiating the New Government
23
Washington and the Senate
33
Hamiltons Report on National Credit
41
Авторско право

14 други раздела не са показани

Често срещани думи и фрази

Библиография