Мениджмънт на стреса в медицината

Предна корица
Издателство "Фльорир", 7.05.2014 г. - 168 страници

 В настоящата книга са разгледани най-често срещаните психични проблеми при студентите по медицина и лекарите. Дадени са и различни подходи, които могат да се използват за мениджмънт на стреса. Четивото би било интересно и полезно за настоящи и бъдещи студенти по медицина, за специализанти и за  лекари. Всеки би могъл да се сблъска с описаните проблеми на някакъв етап от обучението или кариерата си. Психичното здраве на медиците е пренебрегвана тема в медицинските университети в нашата страна. За подобряване на качеството им на живот студентите по медицина и лекарите трябва да бъдат информирани относно рисковете за психичното им благополучие и да знаят как да адресират наличните проблеми. Благополучието на студентите е предшественик на доброто психично здраве при лекарите, което е необходимо за поддържането на медицинския професионализъм и полагането на качествени грижи за пациентите. Малко от медиците са наясно, че честотата на самоубийствата при лекарите надвишава два пъти тази в общата популация. Програмите за тренинг на лекари трябва да имат за приоритет повишаване на информираността им за различни проблеми в областта на психичното им здраве.

 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Въведение
7
Библиография
30
Библиография
42
Библиография
64
Библиография
70
Синдром на медицинския университет
87
Лекарските бракове
93
в лекарските бракове и превенция на проблемите
104
Библиография
117
Библиография
136
Библиография
151
Литература
157
Авторско право

Информация за автора (2014)

 Д-р Елиа Красимирова Георгиева е завършила медицина в Медицинския университет – София. През 2010 г. защитава дисертация на тема „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания”. Специализирала е психосоциална рехабилитация и психично здраве в Холандия, Чехия, Унгария и Естония, участвала е в международна тренинг програма на ООН по демографските аспекти на застаряването на населението, проведена в Малта. Има много научни публикации в български и чуждестранни специализирани издания и доклади на международни конференции. Главен асистент е в катедра „Социална медицина” към Факултета по обществено здраве при МУ – София.

Библиография