An Introduction to Literature: Fiction, Poetry, Drama

Предна корица
Sylvan Barnet, Morton Berman, William Burto
Little, Brown, 1977 - 1092 страници

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Some Theories of Literature
1
Stories and Meanings
13
Luke Parable of the Prodigal Son
22
Авторско право

65 други раздела не са показани

Често срещани думи и фрази

Библиография