Графични страници
PDF файл
ePub

ipse totius Mundi olim fuisset Architectus. Diffregit ille Vitreos iftos Cælorum Orbes, quos Veterum insomnia compegere, ex Materiæ Catibulis ignotam eruit Formarum Turbam, & elementum Ignis penitus extinxit, imo totam tam dilucide depinxit Rerum universitatem, ut nulla jam Qualitas relicta fit occulta. Inter Mundi Aristotelici Angustias & Mänia Chrystallina diutius coarctari dedignatur Philofophus, juvat undique Superiores Coelorum Tractus explorare, novosque foles, & Mundos inter Sydera latentes detegere ; juvat immensas hasce Ætheris plagas Orbibus erraticis passim interspersas, Terrasque per Viam Lacteam undequaque disjacentes intueri, & Machinæ totius Molem rectius metiri, Machinæ jam tandem dignæ, ubi Philosophorum Animi expatientur, Deo dignæ Opifice.

Nec solum in Coelis Orbes novos, fed fi in Tellurem despiciatur, diverfa Animantium Genera hodierna patefacit Philofophia, dum Perspicilli Ope Oculorum Acies intenditur, & obvios fe produnt minutiffimarum Rerum partus, dum curioso intuitu animatas conspicimus Materiæ Particulas, & Reptiles miramur Atomorum viventium acervos : Ufque adeo vel Oculi acriores fiunt Neotericorum Artibus, & Opus, quod unum ex omnibus optimum voluit Natura, emendatur & perficiatur. Non jam barbaras Peripateticorum voces & obscuriores Scholarum Terminos tanquam Oraculi Ambages inepte veneramur, fed ipfa Sensuum Dictamina consulimus, & Machinis nuper inventis Tormentum quoddam Naturæ admovemus quibus cogitur Are cana sua abditiffimafque Vires Palam confiteri.

His adjuti Instrumentis etiam Ætherem, quem omnibus indulsit Naturæ Benignitas, nos potentiori Arte quoties libet Animalibus negamus. Pneuma

tico que

ticoque carceri inclufis commune Auræ Ætheriæ Consortium interdicimus : Ut juvat irritos pulmonum conatus intueri, Vitam exhaurire, & Spiritum ipsum ingenioso quodam Furto surripere ! Ubi nihil adeo tutum eft, adeo Animæ fuæ tenax, quod non paulatim effrigefcat, & nullo accepto Vulnere concidat Cadaver. Divinum hoc quidem artis opus, & Autore fuo non indignum, qui Vitæ, Moribus, & Argumentorum Pondere Gentem noftram & novam tam eximie cohoneftavit Philofophiam, qui hinc certe meruit ut Aeris sui Beneficio nunquam deftitueretur, & qui cætera Animalia toties Vita fpoliavit, suam nunquam exhalaret.

Non hisce quidem Auxiliis innixus, fuam contexuit Philofophiam ARISTOTELES, qui omnes ex feipfo eruit Artium & Scientiarium Regulas, &

nihil intactum nihil illibatum reliquit præter ipsam · Veritatem : Si ideo in Euripum, quoniam illius

naturam non fatis habuit exploratam, fefe præcipitem immerserit eadem, quidem Ratione adduci potuit, ut in ipfo Philosophiæ suæ Limine Mortem fibi conscisceret, & optimo quidem jure dubitare liciat in quo Elemento præter cætera potius debuerit periisse.

Quin ubi inter Euripi Fluctus actum est de ARISTOTELE, nova tandem fuccrevit Peripate pejor, quæ Philofophiam tanta Verborum caligine involutam pofteris reliquit, ut hoc solum obstet, quo minus omnium Rifu & Dicteriis excipiatur, quoniam a paucisfimis intelligitur. Inveniuntur autem qui inter has Commentariorum farcinas, quibus hæc Blateronum Soboles Mundum oneravit, Operæ Pretium ducunt Ætatem terere, qui divinos hos Literarum Thesauros volvunt denuo, revolvuntque, nec unquam prodeunt, nec Studiis se unquam abripiunt, nisi ut oftendant quanto La

bore

bore opus est ut erudiamur defipere : Num quod enim poteft Spectaculum pulchrius exhiberi, quam ut pugiles hujusmodi fagaces inter se digladiantes intueamur? Hic Propofitionibus & Syllogismis armatus illum similiter armatum aggreditur: Uterque Vervex indignatur, pendet, Avidus Victoriæ, quæ non tantilli est, utri accenfeatur, uterque (quod unum poteft) in alterum Barbarismos pro virili ejaculatur, irretiunt fese tandem ineptiis, & cum neuter videt quomodo fe expediat, Receptui canitur, & consumptis utrinque Armis, utrinque vifum eft demum conticescere.

Huc usque Academici, nec ultra progreditur Antiquorum Philofophia. Ineptam ideo hanc Commentatorum Turbam fi Bibliothesis & Catenis in Æternum damnemus alligandum, ubi Vermium & Tinearum fiant Pabula, & ab omni Lectorum inspectu liberi placide exolescant.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

MANO

ELLIN

9. PAUN

GURU

INIZ

AN. . ORATION,

IN
D E F E N C E

OF THE
New PHILOSOPHY.*

GENTLEMEN of the University, how long,

shall we slavishly tread in the Steps of the Ancients, and be afraid of being wiser than our Ancestors ? How long shall we religiously worship the Triflings of Antiquity, as some do Old Wives Stories? It is indeed shameful, when we survey the great Ornament of the present Age t, to transfer our Applauses to the Ancients, and to take Pains to search into Ages past for Persons deserving of Panegyric.

The ancient Philosophy has had more allowed, than it could reasonably pretend to. How often has SHELDON's Theatre rung with Encomia on

* Translated by Richard Rawlinson, LL. D. and F.R.S. of Sr. John's Coll. Oxon.

Sir Ifaac Newton,

the Stagyrite, Who, greater than his own Alexander, has long, un-opposed, triumphed in our School-Desks, and had the whole World for his Pupils. At length arose CARTESIUS, a happier Genius, who has bravely asserted the Truth against the united Force of all Öpposers, and has brought on the Stage a new Method of Philosophizing. But shall we stigmatize with the Name of Novelty that Philosophy, which, tho' but lately revived, is more ancient than the Paripatetic, and as old as the Matter from whence it is derived. A great Man indeed He was, and the only one we envy FRANCE. He folved the Difficulties of the Universe almost as well as if he had been its Architect. He destroyed those Orbs of Glass, which the Whims of Antiquity had fixed above, brought to Light that Troop of Forms till then unknown, and has almost extinguished the Element of Fire ; nay, he with so much Clearness traced out the whole Mass of Matter, as to leave no occult Quality untouched. This Philosopher scorned to be any longer bounded within the Streights and Crystalline Walls of an Aristotelic World ; No, his Delight is to search the Regions above, to discover new Suns, and new Worlds, which lay hid amongst the Stars ; his Satisfaction is to view that large Kingdom of Air amidst the unfixed Stars, and Lands that pass the Milky-Way, and more accurately measure this vast Machine, a Machine fit for Mankind to philosophize on, and worthy of the Deity, who first framed it.:

Here we have not only new Heavens opened to us, but we look down on our Earth; this Philosophy affords us several Kinds of Animals, where, by the Help of the Microscope, our Eyes are so får afisted, that we may dicern the Productions of

the

« ПредишнаНапред »