Reconciling Information Exchange and Confidentiality — A Formal Approach

Предна корица
Wouter Teepe, 2007
Het thema van de bescherming van persoonsgegevens is actueler dan ooit. Een paradoxale eigenschap van persoonsgegevens is dat zowel het geheim houden, als het uitwisselen ervan gedaan kan worden onder het argument van `veiligheid'. Het geheim houden van persoonsgegevens verhoogt veiligheid doordat deze gegevens niet misbruikt kunnen worden. Het uitwisselen van persoonsgegevens verhoogt veiligheid omdat het opsporingsdiensten helpt criminelen en terroristen te vangen. Zowel de argumenten voor het geheim houden van gegevens, als die voor het uitwisselen van gegevens zijn valide. Het probleem is helder: het uitwisselen van gegevens en het geheim houden van gegevens lijkt niet, of althans moeilijk, samen te kunnen gaan. Dit is niet alleen een probleem in de discussie tussen de voorvechters van privacy en de voorstanders van verregaande opsporingsbevoegdheden. Ook opsporingsdiensten zelf worstelen met het spanningsveld van uitwisseling versus geheimhouding: het is makkelijker een subject (bijvoorbeeld een verdachte) in de gaten te houden als hij of zij daar niet op beducht is. Wanneer het subject weet dat hij onderwerp van onderzoek is, kan hij of zij bijvoorbeeld mogelijk bezwarende bewijzen vernietigen. Hoe meer mensen binnen een opsporingsorganisatie weet hebben van een lopend onderzoek, hoe groter de kans is dat er gelekt wordt naar het subject. Aan de andere kant, hoe meer mensen binnen opsporingsdienst weet hebben van een lopend onderzoek, hoe meer mensen kunnen meehelpen met dat onderzoek. Het hoofddoel van dit proefschift is om te onderzoeken of het mogelijk is om oplossingen voor dit spanningsveld te vinden. De resultaten van het onderzoek zijn van fundamentele en praktische waarde. Aan de fundamentele kant laten we zien, dat een een aantal problemen überhaupt oplosbaar is. Aan de praktische kant laten we zien dat deze oplossingen niet slechts theoretisch zijn, maar ook zonder al te veel problemen kunnen worden toegepast om bestaande, praktische problemen op te
 

Съдържание

II Tools
27
III Approaches
79
IV Protocols
121
V Conclusion
169
VI Appendices
177
Postamble
211
Авторско право

Често срещани думи и фрази

Библиография