The Plays of William Shakspeare ...

Предна корица
C. Bathurst, 1785

Между кориците на книгата

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография