Българска книга: енциклопедия

Предна корица
Pensoft Publishers, 2004 - 506 страници
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Избрани страници

Съдържание

Раздел 1
5
Раздел 2
6
Раздел 3
7
Раздел 4
8
Раздел 5
9
Раздел 6
10
Раздел 7
11
Раздел 8
12
Раздел 17
222
Раздел 18
253
Раздел 19
284
Раздел 20
351
Раздел 21
376
Раздел 22
387
Раздел 23
404
Раздел 24
405

Раздел 9
13
Раздел 10
40
Раздел 11
69
Раздел 12
109
Раздел 13
166
Раздел 14
178
Раздел 15
193
Раздел 16
217
Раздел 25
406
Раздел 26
407
Раздел 27
423
Раздел 28
438
Раздел 29
450
Раздел 30
470
Раздел 31
485
Авторско право

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

ав автор АГ англ араб бази от данни БАН ББИ биб библ библи библиогр библиография библиотека БКД бълг Българска в-ци ва ване ват вид включва Вулгата гр данни Данов дей дейност дело документи дълбок печат ез екз елементи живот ЖС загл Ив Изв изд изда издава издател издателство използва имат ин инст Интернет информ информация истор история каталози ки кн кни книга книгоиздаване книжар книжарница книжнина края където лат лит ма материали междунар Методий нар ната науч нац НБКМ нем нето ните ния ност областта ок п-ца п-цата палеография пе период печат печатната печатни Пловдив ПП пре превод продукция произв пър първи път ра раз различни ре ред Роден рус ръкописи сб св ска ски слав сп според сред Ст ста старобълг статии ство страни СУ създаването съч т.нар творби текст технологии тория у-тет у-ща у-ще Участва форма фр Хр худож ци ция част чуждестр шрифт ЮНЕСКО ят

Библиография