Board and Table Games from Many Civilizations, Томове 1–2

Предна корица
Courier Corporation, 1.01.1979 г. - 464 страници
1 Рецензия
Отзивите не се потвърждават, но Google ги проверява за фалшиво съдържание и го премахва, когато такова бъде идентифицирано
Perhaps the most authoritative work on the subject, this encyclopedic volume is a basic reference to board and table games from around the world. It  provides the rules and methods of play for more than 180 different games: Ma-jong, Hazard, Wei-ch'i (go), Backgammon, Pachisi, and many others. Over 300 photographs and line drawings.

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

I
v
II
vi
IV
xix
V
xxiv
VI
1
VII
4
VIII
6
IX
9
LIX
92
LXI
93
LXII
105
LXIII
107
LXVI
109
LXVII
110
LXVIII
117
LXX
119

X
12
XII
14
XIII
17
XV
20
XVI
23
XVII
26
XVIII
30
XIX
34
XX
37
XXI
38
XXII
38
XXIII
38
XXIV
38
XXV
41
XXVI
42
XXVIII
44
XXIX
45
XXX
51
XXXI
56
XXXII
61
XXXIII
62
XXXIV
64
XXXV
65
XXXVII
66
XXXVIII
67
XL
68
XLI
69
XLII
70
XLIII
71
XLIV
73
XLV
77
XLVI
78
XLVIII
80
L
81
LI
83
LII
85
LIV
86
LV
87
LVI
89
LVII
90
LVIII
91
LXXII
121
LXXIII
123
LXXV
124
LXXVI
126
LXXVII
130
LXXIX
131
LXXX
132
LXXXII
133
LXXXIII
134
LXXXIV
136
LXXXV
137
LXXXVI
138
LXXXVII
139
LXXXVIII
140
LXXXIX
142
XC
143
XCI
144
XCII
145
XCIII
146
XCIV
147
XCV
156
XCVI
157
XCVII
158
XCVIII
159
C
161
CI
164
CII
165
CIII
166
CIV
167
CV
178
CVI
178
CVII
178
CVIII
181
CIX
183
CX
185
CXI
187
CXII
188
CXIII
190
CXIV
192
CXV
195
Авторско право

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография