The Code of Federal Regulations of the United States of America

Предна корица
U.S. Government Printing Office, 1949
The Code of Federal Regulations is the codification of the general and permanent rules published in the Federal Register by the executive departments and agencies of the Federal Government.

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография