Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature

Предна корица

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

One The New Right and the Old Determinism
3
Two The Politics of Biological Determinism
17
Four The Legitimation of Inequality
63
Авторско право

8 други раздела не са показани

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография