Сбогом, Двуфан или Спомени за личности и събития: Кн. 1 -

Предна корица
Унив. изд. Стопанство, 1994

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Библиография