Ръководство по систематика на висшите растения

Предна корица
Pensoft Publishers, 2003 - 293 страници
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

ОТДЕЛ ВКУОРНУТА Й Коева
1
ОТДЕЛ Р81ШТОРНУТА Е Божилова
29
ОТДЕЛ Е0Ш8ЕТОРНУТА Е Божилова
40
ОТДЕЛ МЛСШЬЮРНУГА 8РЕКМАТОРЮТА
58
Клас Рнюрзкк
61
Клас Тахорзюа
69
Клас Спе1ор511а
75
Разред Рарауегаюз
99
Семейство Сгаззиюсеае Е Кожухарова
166
Разред МуЛаюз Ю Атанасова
177
Разред 8артс1аюз Ю Атанасова
183
Разред 1и1апс1а1ез Ю Атанасова
187
Разред Ро1уа1а1ез Е КожухароВа
194
Подклас Аз1епс1ае
202
Семейство Вогатасеае
212
Разред Ьагтаюз Е Кожухарова
218

Подклас НататеШае Сп Тонков
106
Подклас СагуорЬуШсюе Ю Атанасова
116
Подклас ОШепше
130
Разред Ую1а1ез Д Павлова
138
Разред Саррагаюз Д Павлова
144
Разред Рпти1а1ез Е Кожухарова
151
Клас ШюрвНа Й Коева
245
ОгсЫз топо Ь
257
Учебна практика А Неделчева
272
Основна литература
292
Авторско право

Често срещани думи и фрази

близалце венче венчелистчетата венчето вида видове витамин влакнести власинки върха гаметофит двугодишно растение двуполови дихазий долната дълги дръжки дяла единични едногнезден едногодишно растение еднополови едри епидермис женски цвят използват изправени имат класчета клетки клонка коренище костилков кутийката къси ланцетни линейни лист листа Листата листчета лупа люспа люспи Материали многогодишно растение многогодишно тревисто растение наблюдават надлъжен пререз напречен пререз обвивка образуват общ вид Обща цветна формула околоцветник орехче орехчета основата пазвите паренхим перести петура плод плодник Плодовете Плодът е кутийка прашници прашниците пререз на цвят прилистници приседнали прицветници прости разклонено разположени Разред растението растенията род рядко семе СЕМЕЙСТВО семейството Семената семепъпки снопче спирално Спорангиите спорите спорогон спорофит срещуположни ст стъбло стъблото стълбче стълбчето съставен съцветието съцветия талом талома тичинки Тичинките тревисти растения тт тъкан фиг флора хербаризирани растения храсти цветна диаграма цветно легло цветове Цветовете са събрани целокрайни Цъфти част чашка Чашката Червена книга шишарки яйцеклетка яйчник Яйчникът е горен

Препратки към тази книга

Библиография