Микробиологични методи за пречистване на околната среда

Предна корица
Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2003 - 179 страници
0 Рецензии
Разглеждат се съвременните методи за микробиологично пречистване на околната среда от вредни и токсични съединения. Авторът се спира на съоръженията за аеробно и анаеробно пречистване на битови и промишлени отпадни води, на характеристиката на основните групи на микроорганизми, разграждащи органични замърсители и вредни вещества, и на методите за пречистване на замърсени води и почви. Разглежда се и биотехнологичната преработка на огромните количества от битови, промишлени и селскостопански отпадъци. Посочени са и предимствата на микробиологичните и други методи за пречистване на водата, почвата и въздуха от различните видове замърсители.

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Библиография